Kingfisher XI

Patron Captain
Sandip Shah Vishal Rajput

Kingfisher XI Players List 2016

PlayerERMatSR
Ajay Bhavsar0.00441.67
Ajay Tiwari0.0010.00
Akshay Patel0.00438.10
Ankur Patel0.0030.00
Ashish Rajput7.0010.00
Dharmendra Chavda7.00376.92
Ghanshyam Brahmbhat0.00146.15
Hardik Dhingani5.00220.00
Hiren Patel3.17455.00
Kamlesh Yadav3.56435.29
Milan Patel0.00490.48
Naresh Rajput0.0010.00
Nilesh Popat3.57437.50
Niralkumar Rajput0.00383.33
Pavuji Thakor3.904110.53
Pramod Patil0.0010.00
Rajendra Rajput0.00483.33
Vijay Panchal7.00495.89
Vijay Patel4.274135.48
Vishal Rajput0.00476.09